เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชากรมีไฟฟ้าใช้ 100 %การประปา

ประชากรมีน้ำประปาใช้ 100%การประปา

ลำน้ำ ลำห้วย คลองขนาดเล็ก จำนวน 12 สายแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 4 สาย
บ่อน้ำตื้น (สระน้ำ) จำนวน 2 สาย
บ่อบาดาล จำนวน 2 สาย
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 สาย


แผนที่ทางเดินน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
0.02s. 0.50MB