เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

 • วัดโสภาราม

  พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย (นามพระราชทาน)

   เนื่องในปีกาญจนาภิเษกครองราชครบ   50  ปี   วัดโสภาราม

  บ้านลำยวน    หมู่ที่   7   ตำบลสามเรือน   อำเภอศรีสำโรง   จังหวัดสุโขทัย

   

                            พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “พระพุทธรูปองค์ใหญ่”   เป็นพระพุทธรูปนั่งปรางค์สุโขทัย (มารวิชัย)  ตั้งอยู่กลางแจ้งบริเวณหน้าวัดโสภารามทาสีทองทั้งองค์  วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2536  ตรงกับวันขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  5  ราชาฤกษ์    ดิถีภูมิพล  เวลา  09.28  น.

 • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.50MB