เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมสถาบันและองค์การศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดคลองโป่ง หมู่ที่ 2, วัดบ้านกรุ หมู่ที่ 4 ,
วัดโสภาราม หมู่ที่ 7, วัดนิคม หมู่ที่ 10


การศึกษา

โรงเรียนสังกัด อบจ.สุโขทัย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 , โรงเรียนวัดบ้านกรุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4, โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่งได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11


หน่วยงานอื่นในตำบล

นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จำนวน 1 แห่ง
ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
จุดสกัดตำบลสามเรือน จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง0.02s. 0.50MB