เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนปี54

วันที่ 24 ก.ค. 60 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน_ปี_54.doc147.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB