เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 25 มี.ค. 64 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 8.62 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.02s. 0.50MB