เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา17523 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง18923 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา16723 พ.ค. 59
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง17323 พ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์1692 พ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน ๕ สาย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๙ ตำบลสามเรือน 1742 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปา ม.81718 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการคสล.ซอยหนองโว้ง หมู่ที่ 117325 มี.ค. 59
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา (แก้ไขเพิ่มเติม)18124 มี.ค. 59
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองโว้ง หมู่ที่ ๑16715 มี.ค. 59
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด1811 มี.ค. 59
ประกาศสอบราคา โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘1851 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน18423 ก.พ. 59
ลำดับที่ 21-33 | 2/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB