เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)1465 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สข.ร.1)956 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)725 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สข.ร.1)675 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สข.ร.1)475 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)527 ม.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สข.ร.1)455 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)586 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.)1745 ต.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25612101 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( แบบ สขร.)1265 ก.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แบบ สขร.)1147 ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.)1116 ก.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.)1048 มิ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.)1138 พ.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบสขร.)986 เม.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.)1047 มี.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.)1008 ก.พ. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แบบ สขร.)878 ม.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ( แบบ สขร.)1084 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB