เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)345 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1)227 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)177 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)167 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)145 พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)135 ก.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (แบบ สขร.1)145 ก.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)1995 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สข.ร.1)1386 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)1145 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สข.ร.1)1075 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สข.ร.1)855 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)867 ม.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สข.ร.1)755 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)916 พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.)2125 ต.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25612511 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( แบบ สขร.)1555 ก.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2561 (แบบ สขร.)1487 ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.)1436 ก.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB