เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 1914 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติืกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-009 สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคล้า3224 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)3215 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ2814 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย317 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3930 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)3419 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)45 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)2813 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1277 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)56 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)55 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256248 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)54 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (ผ.ด.2)81 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (แบบ สขร.1)45 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ หมู่ที่ 424813 ก.พ. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562)23919 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 (ผ.ด.2)28 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622758 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB