เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-014 สายคันคลองวัว เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สท 3002 หมู่ที่ 11 ตำบลสามเรือน(จำนวน2ช่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)1214 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 4914 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติืกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-009 สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคล้า7524 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)5515 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ5014 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย537 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5830 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)5919 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)225 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)4313 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1717 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)186 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)185 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562168 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)184 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (ผ.ด.2)211 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (แบบ สขร.1)165 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ หมู่ที่ 430313 ก.พ. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562)25219 ธ.ค. 61
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 (ผ.ด.2)168 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB