เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1)235 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 3314 พ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1)147 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติืกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-009 สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคล้า5624 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)4015 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ3814 เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1)117 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย407 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)4830 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)4719 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1)115 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)3413 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1)117 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1417 ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)106 ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1)95 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)95 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562108 ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)114 ต.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (ผ.ด.2)141 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB