เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 514 พ.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติืกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-009 สายนาต้นตาล หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคล้า1424 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)2015 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ1614 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.82-006 สายบ้านคลองหนอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย217 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านกรุ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2830 มี.ค. 63
ประกาศกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2419 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1913 ก.พ. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1047 ก.พ. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)1715 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สข.ร.1)1116 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)925 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สข.ร.1)825 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ หมู่ที่ 423713 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้า่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านกรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย13112 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สข.ร.1)635 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)687 ม.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562)23119 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สข.ร.1)585 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)736 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB