เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)357 ก.พ. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)1315 มิ.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (แบบ สข.ร.1)866 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สข.ร.1)615 เม.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สข.ร.1)615 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรุ หมู่ที่ 420913 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้า่งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศพด.บ้านกรุ หมู่ที่ 4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย10912 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (แบบ สข.ร.1)425 ก.พ. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)487 ม.ค. 62
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562)20119 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สข.ร.1)435 ธ.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สข.ร.1)566 พ.ย. 61
การเปิดเผยราคากลาง อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1711 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622368 ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (แบบ สขร.)1685 ต.ค. 61
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25612061 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1677 ก.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ( แบบ สขร.)1225 ก.ย. 61
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)13121 ส.ค. 61
ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะ และ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)14014 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB