เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน137
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-25641529
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625190
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25614120
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)8117
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเมษายน 2561)8109
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114243
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915203
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575190
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561184
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551194
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25541185
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25521197
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25531184
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25511220

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB