เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน146
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-25641537
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625209
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25614135
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)8128
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเมษายน 2561)8121
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114251
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915209
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575196
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561201
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551202
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25541191
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25521204
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25531191
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25511228

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB