เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน154
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-25641546
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625230
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25614152
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)8139
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเมษายน 2561)8142
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114256
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915214
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575201
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561204
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551205
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25541196
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25521209
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25531195
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25511234

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB