เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ปี 2562350
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114356
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915318
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575276
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561276
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551294
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25541259
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25521270
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25531265
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25511311

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB