เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อบังตับจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน อบต.สามเรือน

วันที่ 25 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ.doc103.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB