เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

       โลโก้อบต.สามเรือนความหมาย
ต้นโพธิ์ ต้นไทร หมายถึง ความร่มเย็นของราษฎร
บ้าน 3 หลัง เคียงกัน หมายถึง
หลัง 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
หลัง 2 ราษฎรในตำบลสามเรือน
หลัง 3 ความสามัคคีของตำบลสามเรือน ราษฎรตำบลสามเรือน มีความสามัคคี ปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปวิสัยทัศน์


"ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งพัฒนา นำพาอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน"คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน


"หลวงปู่เอมศักดิ์สิทธิ์ อิทธิ์ฤทธิ์หลวงพ่อองค์ใหญ่ มะปรางไข่สามเรือน แวะมาเยือนสุโขทัยรีสอร์ท สุดยอดข้าวหลามอร่อย เต็มร้อยละมุดหวานกรอบ"

0.01s. 0.50MB