เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25624930 พ.ย. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.25645430 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562511 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564591 ต.ค. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25637628 ส.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 13931 ม.ค. 63
ประกาศการรับชำระเงินค่าภาษี 3 ประเภท พ.ศ.256224628 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย พ.ศ.256220028 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.256221728 ม.ค. 62
ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.256219528 ม.ค. 62
ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.256219728 ม.ค. 62
จดหมายข่าว 18728 ม.ค. 62
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท 17928 ม.ค. 62
ประกาศภาษีบำรุงท้องที่ 2561 4014 ม.ค. 61
คำแนะนำการชำระภาษี30620 ก.ค. 60
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดิน เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256032526 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256030722 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256029422 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่องให้เจ้าของป้าย มาชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี 256030322 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ชำระเงินค่าโรงเรือนและที่ดิน ปี 256029222 ธ.ค. 59
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB