เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก621 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562510 ก.พ. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องการรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 831 ม.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดขยะเปียก2224 ม.ค. 63
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต5912 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ422 ก.ย. 62
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628117 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 25627313 ส.ค. 62
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562718 ส.ค. 62
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 25623924 ก.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 4520 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622017 พ.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ5117 พ.ค. 62
อบต.สามเรือน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒1587 พ.ค. 62
กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอศรีสำโรง14719 เม.ย. 62
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 256219719 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256214325 ก.พ. 62
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256216721 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาร 25621637 ก.พ. 62
กิจกรรมร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านคลองโป่ง21830 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB