เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

แชร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 11 -14 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครจำนวน 3 ราย และให้ผู้ที่มีรายชื่อตามในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB