เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับสมัครผู้ที่มีจิตอาสาทำหน้าที่ในตำแหน่ง อาสาบริบาลท้องถิ่นประจำตำบลสามเรือน

แชร์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  2  อัตรา  เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายในตำบลสามเรือน ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนในระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. เฉพาะเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครนี้


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB