เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำความดีช่วยเหลือสังคม และ พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ

แชร์

เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ท่านไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาววิรัชยาภรณ์  นิลนนท์  (หญิงแกร่ง  หัวใจเหล็ก) เป็นผู้ใช้สื่อโซเชียลและใช้อัตลักษณ์ภาษาสุโขทัยให้เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้ผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทำความดีช่วยเหลือสังคม  และองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นจำนวนเงิน 22,500 บาท และท่านผู้ว่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานมอบบ้านให้แก่นางลูกอินทร์  ก้อนสุวรรณ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 87/3 หมู่ที่ 11 ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB