เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

แชร์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.สามเรือน  ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB