เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

แชร์

อบต.สามเรือน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 8  สิงหาคม  2562   โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสามเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 60 คน  ให้มีความรู้เบีื้องต้นในการระงับอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB