เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนดำเนินงาน ประจำปี2561อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะคร้ออบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี64อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คู่มือแผนฉบับแก้ไขใหม่.อบต.วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563)อบต.บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 2563 ครั้้งที่ 2อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่1 ปี2563อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
ประวัติอำเภอ และตำบลนาเชิงคีรีอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
มาตรการเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
สถิติการให้บริการประชาชนอบต.นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB