เมนูหลัก

กิจการสภา-รายงาน

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

แชร์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนกลับหน้ารวม กิจการสภา-รายงาน
0.01s. 0.50MB