เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน129
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-25641526
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625175
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25614112
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือนตุลาคม)8101
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเมษายน 2561)8100
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ256114238
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255915195
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25575184
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561176
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25551187
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25541180
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25521192
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25531177
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25511214

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB