เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621617 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 25622513 ส.ค. 62
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562198 ส.ค. 62
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 25621424 ก.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 1620 มิ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562517 พ.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ1717 พ.ค. 62
อบต.สามเรือน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒927 พ.ค. 62
กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอศรีสำโรง8919 เม.ย. 62
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 256210219 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627825 ก.พ. 62
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25629521 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาร 2562887 ก.พ. 62
กิจกรรมร่วมพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านคลองโป่ง15730 ม.ค. 62
กิจกรรมลุกหลานสุโขทัย กราบไหว้พ่อขุน ปี ๒๕๖๒13822 ม.ค. 62
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 25628418 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริม ประจำปี 256210718 ม.ค. 62
กิจกรรม Kick Off แผนปฏิบัติการ " แยกก่อนทิ้ง "1649 ม.ค. 62
กิจกรรม งานปีใหม่ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน1268 ม.ค. 62
ป้ายประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2562957 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB